Anasayfa / Değerlerimiz

Adil Varlık Yönetim A.Ş. çalışanları şirketteki görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken aşağıdaki temel ilkelere bağlı kalır

Adil Olmak
Adaletle Hareket etmek

Tüm işlemlerimizde Hakka ve Hukuka uygun davranmak şirketimizin en temel politikasıdır.

İnsana Saygı

Çalışanlarımız gerek çalışma arkadaşları gerekse müşterileri arasında ayrım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınır. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmaz, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz.

Hizmet Kalitesi

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ancak vereceği nitelikli hizmetle karşılanacağını bilir. Bunun için teknolojik altyapısının, nitelik ve yetkinliklerinin gelişimine özen gösterir.

Sürekli Gelişim

Çalışanlarımız, çağdaş ve bilimsel mesleki bilgileri, kullanılan tekniklerdeki yenilikleri izler. Bilgi ve becerilerini arttırmaya çalışır.

Sosyal Sorumluluk

Topluma ve çevreye saygılıdır, toplumsal yaşamın her alanında hizmet vermeye ve sosyal sorumluluk projelerine katılmaya hazırdır.

Saygınlık

Kurum içinde veya dışında Şirketin imaj ve itibarını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınır. Üstleri, eşitleri, astları ve diğer çalışanlar ile müşterilere karşı nazik ve saygılı davranır, görüşlerini dikkate alır ve karar alma surecine onları da dahil eder. Baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz. Çalışma arkadaşlarının yaptıkları iyi işleri takdir eder ve paylaşır.

Şeffaflık

Müşterileri, ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi hususlarda mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, açık, net, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirir.

Güvenilirlik

Tüm işlemlerde, karşılıklı güven anlayışı içerisinde müşterilere açık, anlaşılır ve doğru bilgi verip, hizmetleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir. Müşterilerle veya diğer kurumlarla kurulan iletişimde verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve abartılı olmasından mutlak surette kaçınır.

Gizlilik

Çalışanlarımız, şirkete ait her türlü bilginin gizli olduğunu bilir ve bu bilgileri hiç bir koşulda ifşa etmez. Doküman, bilgi veya araçları, ürün, düzenleme, uygulama ve anlaşmaları, izin verilen ve şirketteki görevinin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, şirkette çalıştığı süre içinde veya daha sonrasında kesinlikle kullanmaz.

Müşteri Bilgilerinin Gizliliği

Görev ile ilgili olsun veya olmasın müşterilerle ilgili olarak öğrenilen gizlilik arz eden her türlü bilgiyi kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaz.

Müşteri Şikayetleri

Müşterilerimizden gelen her şikayet ya da öneri, müşterilerimize daha iyi hizmet için bize birer ipucudur. Gelen tüm şikayetleri özenle değerlendiririz. Gereken mercilere hızlı ve titiz bir şekilde yönlendirir, en kısa sürede çözüme ulaştırırız.

Doğru planlama için,
iletişime geçin!

Size daha iyi hizmet verebilmek için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı ve yasal mevzuata uygun şekilde çerezler (cookies) kullanmaktayız. Detaylar için
KVKK ve Çerez Politikamızı tıklayarak inceleyebilirsiniz.